DINAS

A. Tugas:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

B. Fungsi:

     1.    Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

     2.    Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

     3.    Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk

     4.    Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

     5.    Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;

     6.    Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;

     7.    Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

     8.    Pelaksanaan pelayanan KB;

     9.    Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan

ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

     10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

     11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.